Waasland

 

images/headers/Waasland-1.jpg

Nooit eerder was onze natuurfamilie zo omvangrijk. Hoe komt dat?

Door de inzet van Natuurpunters die onze vereniging zichtbaar maken in de 11 gemeenten waarin Natuurpunt Waasland actief is, en die van de natuurgebieden schitterende visitekaartjes maken. Die tomeloze inzet wekt steun en vertrouwen.

Nooit eerder was onze natuurfamilie zo omvangrijk. Dat komt door de inzet van Natuurpunters die onze vereniging zichtbaar maken in de 11 gemeenten waarin Natuurpunt Waasland actief is, en die van de natuurgebieden schitterende visitekaartjes maken. Die tomeloze inzet wekt steun en vertrouwen. 

Omwille van de corona-pandemie maakten vele mensen het voorbije jaar aanzienlijk meer natuurwandelingen dan voorheen. Dat meer mensen onze natuurgebieden aan den lijve ondervonden, verklaart ongetwijfeld mee het stijgend ledenaantal.

De drukte in de natuurgebieden en open ruimten maakte het voor het grote publiek nog eens duidelijk hoe schaars de groene plekjes in onze contreien zijn. Er zijn niet te veel wandelaars, er is te weinig natuur. En Natuurpunt ijvert al jaren voor meer natuur. 

Dat alles leidt in het Waasland en de Antwerpse Linkeroever tot 5196 leden of 6,25% meer dan in 2019 en zelfs 13% meer dan in 2017. We tellen nu zelfs meer dan 123.000 leden in gans Vlaanderen waardoor Natuurpunt de grootste middenveldorganisatie is geworden. Daarom danken we al onze vrijwilligers voor al hun inzet en de leden voor het vertrouwen!