Scalluvia symposium 2018 -  (voorlopig programma)

-13 juni: ijsbreekevenement, een gegidst nocturnebezoek aan Zoo van Antwerpen met info over de kweekprogramma’s. Nadien kan er bij een drankje genetwerkt worden.
-14 juni: In de voormiddag is er een wandeling rond drie thema’s: natuurherstel, draagvlak creëren en monitoring. Terugkoppeling met Barbiergids Dirk nodig voor parcours. In de namiddag komen er sprekers over dezelfde drie thema’s in een nog te bepalen vorm. ’s Avonds is er een diner in kasteel Wissekerke, met ‘optreden’ van Xavier.
-15 juni: Excursiedag naar het bezoekerscentrum van Saeftinghe. De info over het gebied wordt op de bus daar naartoe gegeven. Katrijn contacteert Richard Rozemeijer van Provincie Zeeland over de mogelijkheden.