Cursus natuurbeheer in de haven


Natuurpunt Waasland Kern Haven: woensdagen van 22 augustus tot 12 december
Orchideeën verschijnen niet zomaar, de grauwe klauwier ook niet. Op het verkeerde tijdstip maaien kan een moeras vernielen. Om een bos te leren kennen, kijk je best niet naar de bomen maar wel naar wat er in de kruidlaag groeit. Ruigtes zijn belangrijk voor ongewervelden en verdienen een aangepast beheer.

De cursus natuurbeheer wil mensen ertoe aanzetten samen met ons gebieden te beheren en over de doelstellingen na te denken. Deze cursus geeft inzicht in de samenhang tussen soorten, het landschap, het natuurgebied én de beheerder. Jij kan mee helpen aan het natuurbeheer van Natuurpunt!

Programma: 7 theorielessen worden opgesplitst in 2 delen: een eerste deel op 22/08, 29/08, 5/09 en 12/09 en het tweede deel op 28/11, 5/12 en 12/12.

Lesgever is Jens Verwaerde (Natuurpunt CVN). Tussen de 2 theoriedelen worden er 4 praktijklessen ingelast (op 19/09, 10/10, 31/10 en 14/11) met als thema's rietlandontwikkeling- en beheer, terugdringen verbossing/beheer nat duingrasland, exotenbestrijding en instandhoudingsbeheer pioniersmilieus (rugstreeppad). Alle lessen gaan door van 9u30 tot 12u30.

Inschrijven noodzakelijk: 54 euro/leden Natuurpunt en 60 euro niet-leden. Schrijf online via https://www.natuurpunt.be/agenda/cursus-natuurbeheer-waasland-29345
Locatie: OC Boerenpoort, zaal Geschiedenis, Sint-Elisabethstraat 31A, 9120 Melsele
Info: Johan Baetens tel. 0484 23 75 59 of e-mail Johan Baetens