In het voorjaar vroeg de Zwijndrechtse Jeugddienst Natuurpunt Waasland om raad over een bijenprobleem in het speeltuintje aan de Leo Verbeecklaan in Burcht.

In een grashelling die op het zuiden gericht is, vlogen verleden én ook dit jaar heel veel bijen die holletjes groeven in de zandige bodem tussen het korte gras. Geen honingbijen dus, maar zogenaamde solitaire bijen die elk hun nestgangetje graven, er een eitje in leggen met wat voedsel erbij, en dan het gangetje weer afsluiten. In de zomer eet de larve de voedselvoorraad op en kruipt de volgende lente naar buiten als bijtje.

Speeltuin Bijen Burcht bewOm de bijen niet te verstoren, sloot Jeugddienst verleden jaar de helling af voor spelende kinderen, maar dit kon natuurlijk niet blijven duren. We legden de situatie voor aan de Bijenwerkgroep Aculea van Natuurpunt en die kwam met een heel geruststellend antwoord:

Bijen hebben geen last van het terug openstellen van de speelhelling. Er zijn verschillende plaatsen waar bijen en kinderen vreedzaam samenleven in speeltuintjes. Door de loopactiviteit van de kinderen blijft de grond op de helling ook redelijk zandig en open, waardoor de bijen heel wat plaats vinden tussen het gras. In een dichte egale grasmat kunnen ze niet terecht.

Het enige probleem is mogelijk de ongerustheid van kinderen en ouders over de bijen. Nochtans steken de dieren niet. Met het mooie weer begin april waren de bijen inderdaad erg druk in de weer op de helling. Er vlogen minstens 4 soorten bijen, waaronder een Asbij en een Wespbij, en enkele Wolzwevers (op bijen lijkende vliegen die hun eitjes in een zandbijnestje leggen).

Een heel waardevolle dierengemeenschap op zo’n kleine oppervlakte. De Jeugddienst volgde ons advies om de helling nog even afgesloten te houden en zette er een infobordje over de bijen bij.
(tekst en foto: Kris Peeters)