Asielzoekers in Fort St-Marie Zwijndrecht (21/12/2015)

Fort St Marie

In december 2015 werden 210 asielzoekers in Fort Sint Marie (grens Zwijndrecht-Kallo) gehuisvest. Door zijn geïsoleerde ligging en de geringe activiteiten in en rond het gebied is het fort uitgegroeid tot een natuurpareltje.

We denken dat opvang van asielzoekers geen gevaar vormt voor de natuur als er vooraf goede afspraken zijn gemaakt en een goede samenwerking wordt opgezet. Daarom zal Natuurpunt Waasland overleggen met de verantwoordelijken van dit centrum met als doel de bewoners en begeleiders te informeren over de natuurwaarden van het fort.

Jaarlijks broeden er blauwe reigers, overwintert er een grote zaagbek en vinden talloze vogelsoorten er rust. Men verwacht er weliswaar weinig conflicten tussen asielzoekers en natuur omdat er slechts een klein deel (de voorste gebouwen) van het fort zal ingenomen worden.

Natuurpunt Waasland wenst:
1. de bewoners en begeleiders te informeren over de natuurwaarden van de omgeving van het fort; met o.a. de natuurgebieden Groot Rietveld, Rietveld Kallo, Vlakte van Zwijndrecht;
2. de bewoners een begeleide wandeling aan te bieden;
3. de bewoners warm te maken voor beheerwerken in de omliggende natuurgebieden. Het is een win-win-situatie als we hen onder gemengde begeleiding hierbij kunnen betrekken.