Ligging:

gebied gog kbr 150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De meest recente informatie:
http://www.sigmaplan.be
• Nieuwsbrieven van AWZ, Afdeling Zeeschelde over het GOG voor inwoners, kan je downloaden op de site van GOG KBR

 

Een korte samenvatting:

Hoogwaters zorgen langs de Zeeschelde voor steeds grotere problemen. Om de veiligheid in het Scheldebekken te vergroten zijn nieuwe overstromingsgebieden nodig, die bij extreme hoogwaterstand de waterstand op de Schelde verlagen.

In Vlaanderen zijn al 12 van dergelijke gebieden ingericht. Op 9 februari 1994 heeft de Vlaamse Regering besloten om ook de polders van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde in te richten als gecontroleerd overstromingsgebied (578 ha). De regelmatige overstromingen, die hier zullen optreden, hebben grote gevolgen voor het landschap. Het gebied wordt ongeschikt voor bebouwing. Bovendien kan het zoutgehalte van het instromend water het landbouwkundig gebruik beperken.

Maar de inrichting van het gebied als waterberging biedt ook nieuwe mogelijkheden:

• In de polder van Kruibeke en het oostelijk deel van de polder van Bazel kan een gedempt getijdengebied ontstaan door ook bij normale vloedstanden beperkt water in te laten. Het in- en uittrekkend water zal kreken en platen doen ontstaan met een rijke planten- en dierenwereld, die uniek is in Europa.

• De hoge Donk van Bazel ligt buiten de invloedssfeer van dit gedempt getij. Hier kan zich een open begraasd natuurlandschap ontwikkelen.

• Rond de Rupelmondse Kreek tenslotte zal een kleinschalige afwisseling ontstaan van grazige hoogtes en door kwelwater gevoede laagtes met broekbossen langs de rand van de Wase cuesta.

• De Barbierbeek kan op termijn vrij de Schelde in vloeien. Bij hoge waterstand en extreme regenval zorgen wachtbekkens langs de Barbierbeek en langs de Ringdijk voor de tijdelijke opvang van het regenwater dat naar het overstromingsgebied vloeit.

 


Een kijkje in de toekomst?

Op het kantoor van Natuurpunt Waasland kan je tijdens de kantooruren gratis de brochure "Gecontroleerd Overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde, Naar een vrij toegankelijk natuurgebied en vergroting van de veiligheid" komen afhalen.

Deze brochure geeft een impressie van hoe het gebied er zal uitzien.Artistieke impressie van hoe het gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde er in de toekomst uit kan zien

(tekeningen: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)


gog kbr 400 1

bij eb:
in de polders van Kruibeke en Bazel ontstaat een krekenpatroon

 

gog kbr 400 2bij normale vloedstand:
de kreken vullen zich en hun oevers overstromengog kbr 400 3bij een springtij of na een stormvloed:
grote delen van de polder worden gevuld met enkele decimeters tot hooguit 1 of 2 m water. Binnen enkele dagen is dit water weer afgevoerd.

 

Natuurpunt Waasland en Kruin ijveren samen voor de volledige inrichting van een natuurgebied in het toekomstige Gecontroleerd Overstromingsgebied in de polders van Kruibeke-Bazel-Rupelmonde, zie verder de website van KRUIN.

Op dit kaartje vind je een wandelkaart voor de het GOG / de Polders van Kruibeke.

Contact ANB: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel. 0492 23 35 53