Naam: Kijkverdriet

Ligging: Langs de Schelde tegenover de steenbakkerij te Steendorp. Het meest oostelijke deel van het Schausselbroek te Temse. Coördinaten C4.54.11 en C4.45.13.

Landschapstype: onbegroeide zoetwaterslikken en schorren begroeid met riet, ruigte en wilgenvloedbos.

Oppervlakte: 4,8 ha.

Historiek: vanaf 1980 beheerd door Ecotest vzw. Milieuvereniging voor Groot-Temse. Sinds 1998 eigendom van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).

Status: R-gebied. Dit is natuurgebied met wetenschappelijke waarde of reservaat. Habitat- en vogelrichtlijngebied.

Waarde: ingevolge de getijdenwerking herbergt het gebied een unieke fauna en flora. Speciale vermelding verdienen onder meer de Spindotterbloem (Caltha palustris var. araneosa), de Driekantige bies (Scirpus triquester) en de Oeverloofslak (Perforatella rubigonosa), organismen welke alleen in zoetwatergetijdegebieden voorkomen. Meer hierover, alsook over alle andere aspecten in verband met het Kijkverdriet, is terug te vinden in het boek " Het Kijkverdriet te Steendorp, land van het levende(?) water" te verkrijgen bij de Conservator.

Beheer: Het beheer van het Kijkverdriet is erop gericht de diversiteit in fauna en flora te bewaren. Praktisch komt het er op neer dat jaarlijks in de winterperiode deelsgewijs gemaaid en gekapt wordt. De resultaten worden opgevolgd en geëvalueerd waarna eventuele aanpassingen in het beheer worden doorgevoerd.

Toegankelijkheid: wegens enerzijds het gevaar verbonden aan de getijdenwerking, anderzijds verstoring in de broedtijd is het gebied alleen 's winters onder begeleiding toegankelijk. Wel kan ten allen tijde een goed overzicht bekomen worden vanop de Scheldedijk.

Bereikbaarheid: via de Scousele- of de Warandestraat te Temse/Steendorp.

Contact en conservator: Gerry Heyrman, tel. 0478 577 244 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.