Unieke kenmerken: Het Rot is 80 hectare groot en bijzonder waardevol als vogelgebied.

Eigenaar: Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM)

Beheerder: Agentschap voor Natuur en Bos.

Ligging: Antwerpen-Linkeroever, begrensd door Halewijnlaan , Blancefloerlaan, Verbindingsweg E17-N49 en Charles De Costerlaan.

Fauna en flora:
• Deelgebied Het Rot: spontaan opgeslagen berken-wilgenbos met beek en moerassige delen.

• Deelgebied Middenvijver : hooggelegen opgespoten gebied met berken- en wilgenopslag.

• Deelgebied Donckers : deels aangeplant bos ( canadapopulier en den) , deels spontaan opgeslagen berken-wilgenbos.

Toegang:
• Het gebied is enkel toegankelijk op de officiële wandelpaden.

• Het centrale gebied rond de reigerkolonie en de waterplassen in het westelijke deel zijn broed- en rustgebieden zijn niet toegankelijk.

• Honden aan de lijn, ook in het oostelijk deel langs de Rotbeek.


Bescherming:
• Als landschap gerangschikt en beschermd

• Status van natuurgebied op het gewestplan Antwerpen

Bedreiging:
• Oosterweelverbinding

Wetenschappelijke literatuur:
Jef, Greet en Willy maakten van maart tot en met juli 2014 een broedvogelinventarisatie van het gebied, die nog maar eens aantoont dat het Rot zeer soortenrijk is, wat tot nadenken zou moeten stemmen. Lees hier het broedvogelmonitoringsrapport.

Contactpersoon: René Maes, tel. 03 252 41 23, GSM: 0494 178586 of e-mail René Maes

ATV ontdekt de natuur van Het Rot
Tijdens de zomer van 2014 draaide ATV een reeks rond 'Ontdek de natuur in 't Stad' (de Antwerpse ledenwervingsactie van Natuurpunt.) Natuurpunt Waasland-voorzitter Jef Van De Wiele leidde de journalisten rond in natuurgebied Het Rot. Het filmpje kan je hier bekijken.

Een ander filmpje over het Rot maakte Marc Santon. Je kan het hier bekijken.