Regionale (en supraregionale) natuurverenigingen en natuurbeschermingsorganisaties

Natuurpunt 
Ankona

Barbiergidsen

Durme vzw
Hortus Ter Saksen
Kruibeke Natuurbehoud KRUIN
Natuurpunt Antwerpen-Noord
Natuurpunt Antwerpen-Stad
Natuurpunt Hamme
Natuurpunt Hobokense Polder
Natuurpunt Klein-Brabant
Natuurpunt Moervaart-Zuidlede
Natuurpunt Rupelstreek
Natuurpunt Waasland-Noord
Natuurpunt Waasland-Zuid
Natuurpunt Zuidrand Antwerpen
Stichting Het Zeeuwse Landschap
Vogelopvangcentrum Kieldrecht
Wakona
Uilenwerkgroep Waasland

Internationale natuur-/ milieuverenigingen

Greenpeace
WWF


Andere verenigingen

Effen Weg (Vlaamse Pijnliga) 
Oxfam