De wandeling kan met de nummering op het plan gevolgd worden en is ongeveer zes kilometer. Er zijn ook twee halveringen van het parcours mogelijk, waarbij de Oostlangeweg gebruikt wordt als afsnijding. Neem zeker een verrekijker mee. Startpunt: zoek met GPS ‘Infocentrum HPP’ (nabij Zoetenberm 27 9130 Beveren).

Prosperpolder ©Jan Van GrimbergenOp de hoge dijk staat de infokeet van het Hedwige-Prosperproject (1). Lees bij het beklimmen van de trap de historische informatie op elke trede. Onder voorbehoud van Coronamaatregelen is de keet enkele dagen per week open voor een leerrijk bezoek of een plasstop. https://sigmaplan.be/nl/doen/hedwige-prosperproject/bezoek-het-infopunt1/

De dijk ligt 11 meter boven zeeniveau en werd een tiental jaar geleden aangelegd met zand uit de Schelde en klei uit de Prosperpolder om het toekomstige getijdengebonden gebied veilig te omringen. De buitendijkse helling werd bekleed met een open asfaltstructuur die begroeiing toelaat en voor een groen uitzicht zorgt.

Tegelijk is ze bestand tegen de golfslag van het Scheldewater, dat na afwerking van het Nederlandse deel van de dijk, in het 465 ha grote gebied zal binnengelaten worden. Daarna zal het gebied nog meerdere jaren overwegend uit slik bestaan (delen van een getijdengebied die bij elk tij onder water komen), dat vele waadvogels zal aantrekken.

Stilaan zullen er ook schorren ontstaan (komen enkel bij springtij onder water) die begroeid zijn met heel specifieke planten. Beide biotopen zijn zeer belangrijk voor de zuivering van het Scheldewater evenals voor de opslag van CO2 en bieden enige bescherming tegen overstromingsgevaar. Momenteel zijn de werken nog bezig en is de werf niet toegankelijk. Buiten de werf werden reeds broed- en foerageerplaatsen ingericht.

Weids uitzicht
Smient 20201115 Pascal DeMunckGeniet vanaf de dijk van het weidse uitzicht over Doelpolder Noord. Wellicht zijn op de graslanden grazende ganzen en smienten te bespeuren. Volg de dijk naar het zuiden tot je een goed overzicht (2) hebt over Prosperpolder Zuid; met de kerk van Prosperdorp op de achtergrond. Grote zilverreiger en kiekendief zijn daar veel geziene gasten.

Slalom naar de lager gelegen Westlangeweg om daar het onverharde pad achter de lage dijk (3) te volgen.
Ga aan de kijkwand voorzichtig naar boven (4), zonder de dieren te verstoren, zodat je ze van dichtbij kan bewonderen. In het water ligt een broedeiland dat in de winter gemaaid wordt, om in het voorjaar de talrijk broedende kok- en zwartkopmeeuwen te ontvangen.

Aan de Oostlangeweg (5) kan je even de weg volgen om vanaf de overwelving van de kreek een mooi uitzicht over het gebied te hebben. Je merkt ook het vossenraster rondom het gebied. Vervolg evenwel achter de dijk in de richting van de kerncentrale. Aan één koeltoren hangt er op een platform de nestkast van de slechtvalk, die al vanaf februari zijn territorium inneemt.

Brandgans 20201115 PacalDeMunckWeidevogels
Vanaf de volgende kijkwand (6) heb je weer een niet te versmaden uitzicht. Je zal zien dat het grasland ‘kort de winter ingaat’ om geschikt te zijn voor de honderden tot duizenden ganzen en weidevogels. Daar zorgen de runderen van de plaatselijke landbouwers voor, waarna er - in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos - nog gemaaid en gehooid wordt.

Tijdens het volledige parcours van deze wandeling kan je in de winter tot 6.000 vogels spotten; met uitzonderlijk uitschieters tot 10.000 vogels.

In april zijn de weidevogels best te zien in het nog korte gras. Van mei tot juli zitten de visdiefjes te broeden op het 10 x 15 meter metende broedvlot dat voor de kijkwand ligt.

Neem de schuine helling van de Scheldedijk (7). Aan de andere kant zie je het Paardenschor, een compensatiegebied voor inname van getijdennatuur door het Deurganckdok. Het is aangelegd in 2004 en bevat nog veel slik, waarop kluut, wulp en scholekster te zien zijn.

Dichter bij de dijk zie je veel zeeaster, die in jonge toestand in de handel te koop is onder de naam ‘lamsoor’.
Kijk ook eens rond en laat je onderdompelen in de ‘drie-eenheid’ van het Grenspark Groot Saeftinghe, met aaneensluitend natuur, industrie en landbouw. Een unieke combinatie, met respect voor elkaar.

Wil je het zilte water opsnuiven en de containerschepen van dichtbij spotten volg dan de dijk naar rechts in de richting van het Brits monument (8). Je moet dan wel op je stappen terugkeren. Volg de dijk, maar bij koud of winderig weer kan je in de luwte de weg onderaan volgen. Bij het ‘schorrenhuis’ (9) moet je dan terug boven op de dijk komen. Het is een historisch pand uit Brabant, dat daar is afgebroken en op deze plek werd heropgebouwd.

Buitendijks zie je een verhoging in het brakke ‘Schor Ouden Doel’ (10). Op deze vluchtheuvel kunnen de runderen terecht bij springtij en voor drinkbaar water. In de omgeving ervan is er het zeldzame biotoop ‘begraasd schor’ met kweldergras, gerande schijnspurrie, zilte rus, melkkruid en schorrenzoutgras. Het schor is eigendom van Natuurpunt.

Radartoren
Voor ons zie je nu de radartoren (11), die je mag beklimmen. Je kijkt dan over Prosperpolder Noord, Hedwigepolder en tot in het Verdronken Land van Saeftinghe. Op rechteroever zie je het Groot Buitenschoor. Ga landinwaarts op de ringdijk, om die na enkele honderden meter via de afdaling (12) te verlaten en in Ouden Doel te komen. Op zondagnamiddag kan je in het gehucht een bezoek brengen aan het PolderMAS (13).

Volg in zuidwestelijke richting de bolle kasseien van de Zoetenberm. Door bijkomende inpoldering is die zijn waterkerende werking verloren, wat is uit zijn naam af te leiden. Op waterkerende dijken mogen geen bomen aangeplant worden om schade en verzakkingen te vermijden. Niet-waterkerende dijken mogen wel beplant worden. Na een hobbelig traject bereik je terug de startplaats.

2020 12 07 Kaart wandeling DPN
René Maes en Johan Baetens