Neuzenbergboswandeling 080Gebiedsnaam: Neuzenbergbos

Ligging: In Burcht (Zwijndrecht) en begrensd door Oude Gentweg, Burchtse Weel en het voormalige bedrijf SIDAL (nu woonuitbreidingsgebied) tot aan de oever van Burchtse Weel en Schelde (Antwerpen)

Aard: mozaïek van spontaan en aangeplant bos met open grasland en ruiger terrein.

Oppervlakte: Neuzenberg en Calberg (gemeente Zwijndrecht) elk 4,5 ha, een terreinstrook begrensd door eerdergenoemde gebieden - de Burchtse Weel - de Schelde (stad Antwerpen) 3,5 ha.

Historiek: Het Neuzenbergbos werd op 1 april 1984 aangeplant tijdens een gemeentelijke boomplantactie. Voorheen was dit zogenaamde 'terrein UMAL' een braakland waarop de natuur traag maar zeker vat kreeg.

Honderden wilgen, elzen, eiken en lijsterbessen werden gepoot. Deze bomen zouden ook spontaan het braakland ingenomen hebben, maar de plantactie heeft het natuurontwikkelingsproces een serieuze duw in de rug gegeven.

De gemeente legde in 1984 ook enkele wandelpaden doorheen het gebied aan. Het gebied Calberg dat meer naar de Scheldedijk toe ligt, is een oud militair domein, dat na afbraak van de gebouwen door de mens werd 'vergeten'.

De natuurlijke evolutie kreeg daardoor vrij spel. Zoals je zult zien, heeft de natuur er iets moois van gemaakt! Tussen de oude en aangeplante bomen en spontaan opgeschoten jonge bomen en struiken ligt ruig en bloemrijk grasland.

Status: Op het gewestplan zijn het Neuzenbergbos (in eigendom van de gemeente Zwijndrecht) en Calberg (voormalig militair domein en staatseigendom, ingedeeld bij het Ministerie van Financieën) groen ingekleurd via het BPA Neuzenberg-Calberg dat op 29 januari 2001 in Brussel werd goedgekeurd.

Waarde:
• Enerzijds vormt dit gebied een buffer tussen de grootstad 'Antwerpen' en de gemeente Zwijndrecht deelgemeente Burcht. De buffer voorkomt de onzichtbare overgang en het naadloos opgaan van een gemeente in een stad.

• Anderzijds zijn de Neuzenberg-Calberg te beschouwen als waardevol loofhout voornamelijk bestaande uit berk, zwarte els en wilg. Op dit terrein krijgt men een goed beeld van de overgangsvegetaties eigen aan een kale vlakte (de strook tussen het bos en Burchtse Weel) tot een goed ontwikkeld bos (Calberg), elk met hun eigen flora en fauna.

Beheer, Plannen: Het huidige beheer bestaat uit "niets doen" en het gebied verder ongemoeid zichzelf laten ontwikkelen. Op deze wijze kan het uitgroeien tot een waardevol bosgebied.
Door een aangepast beheer kunnen bepaalde fazen uit de natuurlijke opeenvolgende ontwikkelingsstadia behouden blijven. Dit dient nog nader bekeken te worden.

Toegankelijkheid: Het gebied is vrij toegankelijk langs verschillende toegangswegen in de Oude Gentweg, Burchtse Weel en de Beatrijslaan naast het voormalige bedrijf SIDAL.

Bereikbaarheid: met de wagen (er is overal parkeermogelijkheid), met het openbaar vervoer busdienst Antwerpen-Temse-Hamme en afstappen op de kaai in Burcht of de halte ervoor (komende vanuit Antwerpen). Het gebied is ook goed 'doorfietsbaar'.

Contactpersoon: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vacatures: geen

Bronvermelding: discussienota ontwikkelingsscenario's Neuzenberg - Calberg - Sidal door Studiegroep Omgeving juni 1992

(Foto: Jan Van Grimbergen)