Unieke kenmerken

Cortewalle is een kasteelpark te Beveren dat rijk is aan oude bomen. Natuurliefhebbers halen vaak hun neus op voor parken omwille van te proper, te kunstig, uitheemse bomen en planten, te druk, enz... Deze vlieger gaat niet altijd op want vaak herbergen vooral oude parken een schat aan waardevol leven.

Vleermuizen
Medewerkers van Natuurpunt Waasland inventariseerden alle oude bomen in het kasteelpark Cortewalle op aanwezigheid van gaten en holten met het oog op de bescherming van de Rosse vleermuis.

Twee 'broedbomen' werden door de Groendienst van de gemeente Beveren alvast voorzien van een vleermuisopdruk zodat er aan deze bomen zeker geen ingrepen kunnen gebeuren zonder bestudeerd advies.

Afgelopen zomer vonden medewerkers van Natuurpunt Waasland  in het park Cortewalle te Beveren een kolonie Rosse Vleermuizen in een holle beuk. Deze dieren werden de jaren tevoren al geregeld vliegend opgemerkt op verschillende plaatsen in de verre omgeving: van Haasdonk tot Kallo en van Vrasene tot Zwijndrecht.

Op 17 januari 2004 bracht Natuurpunt Waasland de holle bomen van Cortewalle in kaart omdat men er overwinterende vleermuizen in hoopte te vinden.

Rosse Vleermuizen zijn onze grootste vleermuizen. Hierbij moet je je niet te veel voorstellen : ze zijn in de vlucht ongeveer zo groot als een spreeuw. Ze wonen zomer en winter in kolonies in dikke holle bomen, met een voorkeur voor eiken en beuken. In de zomer vormen vrouwtjes kraamkolonies, waar ze hun jongen grootbrengen, en in de winter zoeken de dieren mekaars gezelschap op om mekaar warm te houden.

Rosse vleermuizen komen op vele plaatsen voor in Vlaanderen, maar kolonieplaatsen zijn er nog niet zoveel gevonden. Het geluid van de roepende dieren verraadt vaak de kolonie. Het is een hoog getsjirp dat zeer onregelmatig herhaald wordt.

De kolonie in Cortewalle telde in 2003 meer dan 50 vrouwtjes, elk hoogstwaarschijnlijk met één jong.
Hoogstwaarschijnlijk huizen bijna alle rosse vleermuizen uit de verre omgeving in enkele holle bomen in Cortewalle. En dat maakt ze natuurlijk wel kwetsbaar ! Enkele verkeerde ingrepen in het park en je bent alle Rosse Vleermuizen uit een hele streek kwijt !

Daarom slaan Natuurpunt Waasland en de gemeentelijke groendienst de handen in elkaar. Natuurpunt Waasland bracht op 17 januari de holle bomen in het park in kaart. Hiermee wil men de gemeente aanwijzen welke bomen in het park mogelijk interessant zijn voor de vleermuizen.

Deze inventarisatie helpt het harmonisch parkbeheer te verfijnen.
Harmonisch parkbeheer beoogt een duurzame, dynamische en diverse uitbouw van het park waarbij mensgerichte, natuurgerichte en milieugerichte facetten op een harmonische wijze samengaan. Het natuurgericht beheer zorgt ervoor dat oude holle bomen ook een plaats krijgen in dit parkbos, zodat vogels, vleermuizen en andere zoogdieren hierin kunnen wonen.