De vzw Natuur- en Landschapszorg toverde in april 2016 de perfect getrimde gazon van gipsproducent Gyproc (Saint-Gobain) op de Antwerpse Linkeroever om tot een ongerept stukje natuur. Dankzij dit maatwerkbedrijf, gespecialiseerd in het uitvoeren van natuur- en landschapsbeheer, groeien er op het industrieterrein vandaag gewassen met poëtische namen als Geknikte Vossenstaart, Viltige Basterdwederik en Zachte Ooievaarsbek. Tom Rommens, sustainability manager van Gyproc, moedigt andere havenbedrijven aan het voorbeeld te volgen. “Je hoeft echt geen spectaculaire dingen te doen, ook kleine projecten kunnen een verschil maken”.

wilde bloemen gyprocBezoekers en medewerkers van Gyproc keken een jaar geleden verwonderd toe. Graafmachines namen het bijna 200 meter lange 'biljart-vlakke' gazon duchtig onder handen. Gras maakte plaats voor een diverse vegetatie, er verschenen zandduinen en kuilen. Het resultaat van dat alles: een gevarieerd landschap met nieuwe plant- en diersoorten en een beduidend betere waterhuishouding.

“Deze aanpak is bijna overal mogelijk”, zegt Wannes Maebe van Natuur- en Landschapszorg, een onderdeel van Natuurpunt. “Veel mensen denken dat Natuurpunt alleen maar natuurgebieden aankoopt. Dat is inderdaad de meest duurzame manier om natuur te vrijwaren. Maar zij doen ook aan natuurbeheer samen met ons, Natuur- en Landschapszorg. Wij zijn een maatwerkbedrijf, waar mensen met een arbeidsbeperking werken. De aanleg van dit kleine natuurgebied was volledig in onze handen.”

“We hebben ook een bijenhotel geplaatst met het bedrijfslogo van de Saint-Gobain Group. Een bijenhotel is erg nuttig. Het beschermt de bijenpopulatie die achteruit gaat door het verdwijnen van natuur, nectarplanten en het gebruik van pesticides. Veel gewassen hebben bijen nodig om zich voort te planten. Ervoor zorgen dat bijen hun werk kunnen blijven doen, past dus perfect bij dit project. Bedrijven die inspiratie en goesting hebben voor een eigen ecologisch project, mogen altijd bij ons aankloppen.”

Tom Rommens van Gyproc, geeft tekst en uitleg over het hoe en het waarom van dit initiatief. “Drie jaar geleden hadden we iemand van Natuurpunt (Johan Baetens, Natuurpunt Waasland) uitgenodigd op onze veiligheidsdag. De spreker vertelde over het belang van natuur in de haven. Hij suggereerde meteen enkele voorstellen voor ons bedrijfsterrein.

insectenhotelStGobainZo zag hij heel wat mogelijkheden voor het afwateringssysteem bij ons parkeerterrein. Destijds hadden wij gewoon een infiltratiegracht. Maar door de zone rond die gracht slim te gebruiken, kan je veel variatie aanbrengen in het landschap. Met heuveltjes en kuilen kan je droge en natte zones creëren, waar verschillende planten groeien.

Die planten trekken op hun beurt insecten aan, die vervolgens vogels lokken. Erg gecharmeerd door het verhaal vroegen we Natuurpunt een plan uit te tekenen. Het resultaat mag gezien worden.”

Volgens Wannes Maebe van Natuur- en Landschapszorg gaat het om een kleinschalig maar waardevol project. “Vergeet niet dat de Antwerpse haven een belangrijk biotoop is voor veel soorten. Met dit soort projecten creëer je eilandjes die als stapsteen kunnen dienen om hun leefgebied te vergroten. Natuurbeheer hoeft niet altijd grootschalig te zijn. Ook met kleine initiatieven kunnen we succes boeken. Ik zie heel wat mogelijkheden in de Antwerpse haven. Hier zijn veel contrasten, we kunnen er mooie plekjes creëren.”

Gyproc hoopt dat andere bedrijven hun voorbeeld gaan volgen. Tom Rommens ziet alleen maar voordelen. “Met dergelijke projecten ga je de wereld natuurlijk niet redden, maar je draagt wel je steentje bij in een gebied waar de natuur het erg moeilijk heeft. Ons initiatief was technisch en budgettair haalbaar: de aanleg door Natuur- en Landschapszorg heeft amper twee dagen in beslag genomen.

We vonden het belangrijk hier ook een educatief luik aan te koppelen. Infobordjes leggen onze medewerkers en bezoekers het hoe en waarom van dit project uit.
Het leuke is dat het onderhoud ook goedkoper is. Vroeger moest ons grasperk elke twee weken worden afgereden door de tuinman. Nu is het voldoende het terrein af en toe gefaseerd te maaien.”
(tekst: Gyproc, foto’s: Gyproc en Jef Van De Wiele)