Sinds 2003 coördineert het Instituut voor Natuur en Bos (INBO) de monitoring van het vogelbestand in het Antwerpse Havengebied (binnen- en buitendijks op Linker- en Rechteroever).
Geert Spanoghe en Ralf Gyselings, beide medewerkers van het INBO, leverde in november 2017 een prachtdocument af waarin zowel cijfers en trends als bedreigingen en sterktes een plaats kregen.