Het provinciebestuur heeft een plan opgezet om in Oost-Vlaanderen projecten uit te werken om het landschap terug zijn natuurlijk karakter te geven. Het project rond de Barbierbeek is het zevende project. Kruin kreeg de kans om mee op de kar te springen. Dit mochten we niet laten gaan, te meer omdat meewerken aan de landschapsklassering van de Barbierbeekvallei met zijn meandering het eerste project was van onze vereniging. 

Paul en Gilbert zijn de Kruinvertegenwoordigers in de stuurgroep. Andere leden van de stuurgroep zijn een aantal diensten van de provincie, landbouw, VLM, W&Z... De trekkers voor de provincie zijn Didier Van Brussel en Maja Verbeeck.

De perimeter, die werd vastgelegd in de eerste vergaderingen, loopt van de Zwaluwbeek, grens Kruibeke-Burcht, tot aan de Durme. De Polders van Kruibeke vallen uiteraard buiten dit project.
De Barbierbeekvallei, die loopt van Sint-Niklaas tot Elversele, vormt de ruggengraat van dit project. 

Er worden fondsen vrijgemaakt om projecten te financieren rond natuurinrichting, maar ook rond de waterkwaliteit en waterkwantiteit. Het totale project loopt over vier jaar. Rond elk van deze deelitems werd een werkgroep opgericht. 

Naast het werk van de stuurgroep werd een infovergadering gegeven voor een iets breder publiek, waar ook nog enkele Kruinleden aan deelnamen. Hier werden in afzonderlijke groepjes ideeën naar voren gebracht rond natuuritems. Deze input wordt door de provincie gebundeld en zal verder uitgewerkt worden in de stuurgroep en de specifieke werkgroepen. 

Onze Drie Bekenwandeling en het Natte Laarzenpad vallen dus centraal in ons werkingsgebied. Met dit project zullen we in staat zijn ook deze wandelpaden een nieuw elan te geven. 

Voorstellen van Kruin zijn onder andere bescherming van meandering en natuurvriendelijke inrichting van de oevers van de Barbierbeek, wandelpad langs de beek uitbreiden, site Pismolenstraat met bosje en waterbufferzone inrichten, site rond Hof Ter Elst vrijwaren...

Volgende kleine, maar toch wel leuke zaken werden reeds verwezenlijkt:
- Aan het Natte Laarzenpad werden de knotwilgen geknot en werd er een nestkast voor Steenuil opgehangen.
- Door de provincie kwamen er 6 nestkasten voor Grote Gele Kwik ter beschikking. Kruin heeft deze alle 6 geclaimd. Ze werden opgehangen eind april door medewerkers van de provincieop locaties aan de Barbierbeek: brug Beekstraat, brug Gewestweg, sluis ringdijk. Daarnaast nog een aan kasteel van Kruibeke, Bazel en de Getijdenmolen in Rupelmonde.

Leuk verhaal: toen we de nestkast plaatsten aan de Gewestweg, werden we reeds vergast door een koppeltje Grote Gele Kwik dat reeds zijn jongen aan het voeren was.

Dit was zeker een leuke start om met volle overgave aan dit project mee te werkern.