In het kader van het project 'de Antwerpse Haven natuurlijker' loopt een project rond de rugstreeppad, een paddensoort beschermd door de Europese Habitatrichtlijn. Elke jaar worden gegevens verzameld over het voorkomen van de rugstreeppad en willen we hun verspreiding in kaart te brengen.

De verspreidingsgegevens van de rugstreeppad vormen een belangrijk insteek voor het soortenbeschermingsplan dat momenteel voor de soort in opmaak is. Met dit plan willen we een ecologisch netwerk uitbouwen dat het duurzaam voorkomen van de soort in het havengebied garandeert.

In afwachting van een definitief plan worden reeds beschermingsmaatregelen uitgevoerd op het terrein. Op een aantal plaatsen is de voorbije jaren nieuw leefgebied gecreëerd via de aanleg van voortplantingspoelen en het inrichting van geschikt landhabitat. Daarnaast zijn ook een aantal maatregelen genomen om de verschillende populaties beter met elkaar te verbinden.

Het jaarlijks verzamelen van gegevens over de verspreiding van de rugstreeppad is ook interessant om de reeds uitgevoerde beschermingsmaatregelen te evalueren en indien nodig bij te stellen. In de nabije toekomst worden nog tal van nieuwe acties ondernomen.

Het graven van voortplantingspoelen in een restzone thv Putten West in 2007 :

GravenPoelPUWE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


De restzone thv Putten West na de inrichtingswerken:

poelen restzonePUWE190707 bd