Verslag 2008

In 2008 zijn in Haasdonk (Bunderhof) 220 dieren overgezet.

 

Verslag 2006

(Bunderhof):
Het aantal ligt heel wat lager dan in 2005, toen waren er 330 dieren overgezet. De oorzaak hiervan zou zijn dat de eigenaar van de tuin die langs de helft van het scherm ligt, net anderhalve maand geleden begonnen is met een drastische heraanleg van zijn tuin (uitgraven, alles van planten weg,...).

Kleine Watersalamander: 12
Bruine Kikker: 5
Gewone Pad: 178
Groene Kikker: 4

Totaal: 199