Kamsalamander artikel KvdMDe Kamsalamander wordt almaar zeldzamer in Vlaanderen en staat al sinds 1996 op de Rode Lijst. In onze regio is de soort superzeldzaam. Maar resultaten van Natuurpuntvrijwilligers uit Zemst wekken hoopvolle verwachtingen. Hier is de Kamsalamander al twee jaar op rij fors gestegen in aantallen.

De resultaten van de eerste telling 2015 waren veelbelovend. In 2013 werden er in dezelfde 13 poelen 21 dieren gevonden, in 2014 waren dat er 52 en dit jaar zijn het er 83.

Dat zette Koen Van de Manacker aan het denken. Hij mailde meteen naar de milieudienst van Zwijndrecht: “Ik heb mijn jeugd doorgebracht in de landelijke Walstraat in Zwijndrecht. De grachten op het einde van deze straat (richting Krijgsbaan) waar nu rijkelijk mais groeit in de aanpalende velden, zaten in de jaren ‘60 tot ‘70 vol met kam- en gewone salamanders.

De grachten liggen er nog steeds doch zijn veel minder diep dan vroeger waarschijnlijk door grondafzet na veelvuldig ploegen. Kikkers en salamanders zijn er verdwenen, waarschijnlijk ook door toedoen van overvloedige bemesting ... Het zou mooi zijn om dit waardevol habitat op deze locatie in eren te herstellen...Misschien een actieplan voor de milieudienst om hier werk van te maken?”

Koen kreeg snel antwoord van de Milieudienst: “Ook de gemeente Zwijndrecht is bekommerd om de biodiversiteit en blijft hierrond werken. Bij de recente herinrichting van ’t Zwen (een klein educatief reservaat naast het nieuwe fietspad aan de Laarbeek, tussen de Statiestraat en de J.B. Tassysnstraat / C. Van Goeystraat) werd de bestaande poel aangepast om salamanders aan te trekken.

De kans dat er ooit kamsalamanders in komen, is heel klein. Kikkers, padden en gewone salamanders vinden er wellicht wel een plek. Wij waarderen uw actievoorstel voor de grachten en bekijken dit verder bij de praktische uitwerking van het beleidsplan.”