Bosaanplant op opgespoten gronden

Van Jules Slembrouck, lid van de ‘Studiegroep Boekenbergpark’ kregen we een uitgebreid artikel over de heuvel op Middenvijver (Antwerpen LO), die aansluit op de parking aan de tramterminus op Linkeroever. Het is een kritisch artikel, vooral omdat het er van uitgaat dat de overheid op Middenvijver wil overgaan naar ‘bos’.

Jules schrijft dat de beste garantie om op opgespoten terreinen bos te laten ontwikkelen, het ‘natuurlijke proces’ is. Met andere woorden: spontane opslag laten ontwikkelen en niet aanplanten. Hij verwijst hierbij naar de bosontwikkeling van Het Rot en het Vlietbos, die destijds op deze wijze ontstonden.

Het zijn zonder meer mooie natuurlijke jonge bossen. Natuurpunt Waasland is voorstander om op de overige delen van Middenvijver de open, natte en duinbiotopen te behouden en te laten ontwikkelen. Deze levensgemeenschappen zijn zeldzaam en kunnen zeker niet om het even waar anders gevonden worden. NP Waasland prefereert bijgevolg een beheer van het gebied waarin deze biotopen in goede conditie behouden kunnen blijven in een mozaïek met plekken met spontane bosvorming.

Klik hier voor de link naar de volledige studie: Bosaanplant op opgespoten terreinen-Jules Slembrouck.pdf