Mogelijke uitbreiding van stadion Sporting Lokeren natuurgebied Daknamse Meersen

 De stad Lokeren richt haar pijlen op de Daknamse Meersen. Een uitgebreide delegatie van het college met de burgemeester op kop dweilde meerdere malen de Brusselse ministerkabinetten af om een uitbreiding van de voetbalterreinen en andere sportinfrastructuur in de Daknamse Meersen te vragen (eisen). Hierbij werd enig dreigement niet geschuwd. 

Een uitbreiding in dit waardevol Europees beschermd gebied is voor ons onbespreekbaar. We hebben echter wel reeds meerdere constructieve voorstellen gelanceerd waarbij zowel de natuur als de sportinfrastructuur winst boeken, maar dit was blijkbaar nog niet helemaal rijp om geaccepteerd te worden door het stadsbestuur. Gelukkig heeft men bot gevangen in Brussel en kwam ons voorstel terug op tafel.

Momenteel is in opdracht van de stad Lokeren een opdracht gelanceerd om een masterplan voor de sportterreinen van en rond Sporting Lokeren op te maken. Ondanks de voorafgaande gesprekken met Natuurpunt en het Agentschap voor Natuur en Bos, waarin iedereen heeft gesteld dat uitbreiding in het natuur- en Habitatrichtlijngebied geen optie is, werden dan toch drie planvarianten gepresenteerd die allemaal uitbreidingen in deze Natura2000-zone voorzien. 

De grote ruimteslokkop is niet de bijkomende sportinfrastructuur, maar de breed uitgesmeerde gelijkgrondse parkings. Waardevolle natuur opofferen voor koning auto lijkt ons niet verdedigbaar. We hebben dan ook duidelijk onze verontwaardiging laten blijken en gesteld dat dit onbespreekbaar is. 

Daarnaast hebben we gesteld dat het opheffen van de huidige stadionvijver enkel kan indien de naastliggende natuurzone, die grotendeels eigendom is van de stad, ontwikkeld wordt als natuurgebied. Om aan te tonen dat zowel de gewenste sportinfrastructuur als parkeerruimte toch kan gerealiseerd worden zonder het natuurgebied aan te snijden, hebben we een tegenvoorstel uitgetekend. Creatievere oplossingen met parkeertorens bieden zijn veel minder ruimteverslindend en bieden dezelfde mogelijkheden. 

Link naar het natuurgebied Daknamse Meersen: https://www.natuurpunt-zuid-waasland.be/daknamse-meersen.html