Schop in de grond voor wegen, maar met respect voor natuur

Natuurpunt Waasland Kern Antwerpen Linkeroever volgt het dossier Oosterweelverbinding reeds vanaf 1988 op. Ja, je leest het goed! Al ruim 30 jaar voeren we met beleidsmakers, opdrachtgever Lantis en administraties overleg om te voorkomen dat de natuurgebieden op de Antwerpse Linkeroever en Zwijndrecht te veel schade zouden ondervinden van ‘de werf van de eeuw’.

Het is onmogelijk om onze leden permanent op de hoogte te houden van de evolutie van dit dossier. Zeker nu de infrastructuurwerken zijn gestart en de plannen voor
de Oosterweelverbinding onder de Schelde stilaan vorm krijgen, is dat niet haalbaar.

Toch geven we enkele deelaspecten waaraan we werkten en nog zullen werken:

   • Aanleg van robuuste ecoducten over de E17;
   • Aanleg en verlichting van het fietspad tussen E34 en het natuurgebied Blokkersdijk. We willen voorkomen dat te felle verlichting de vogels zou verstoren;
   • De PFOS-vervuiling op en rond de huidige werfzone. We willen geen vervuilde grond in natuurgebieden;
   • De aanleg van een werfponton in de Schelde en de daarmee samenhangende vertroebeling van het Scheldewater en problemen met slikken en schorren;
   • Boscompensaties. We willen die zo veel als mogelijk uitgevoerd op Linkeroever en in Zwijndrecht i.p.v. buiten onze regio.

Een overzicht van onze gepubliceerde artikelen en standpunten over Oosterweel vind je hier.