Hier vind je een chronologisch overzicht van onze publicaties/ standpunten over de omstreden plannen die voorliggen voor de omvorming van de voormalige steenbakkerijsite in Steendorp en waarom wij deze plannen niet genegen zijn.