Unieke kenmerken: Het Rietveld Kallo heeft een oppervlakte van ca 47 ha. Het bestaat voornamelijk uit rietmoerassen met diepe en ondiepe plassen.
Eigenaar: ANB
Contactpersoon: Björn Deduytsche (Boswachter)
Agentschap voor Natuur en Bos
Provincie Oost-Vlaanderen
Gebr. Van Eyckstraat 2 - 4 - 6
9000 Gent
Tel: 0479/99.81.69 Fax 09/265.45.88

Beheerder: ANB
Vrijwillige beheerwerken door Natuurpunt Waasland

Status: Natuurgebied via het GRUP Liefkenshoek spoortunnel

Ligging: Het gebied is gelegen in Kallo, deelgemeente van Beveren. Het gebied ligt vlakbij het Groot Rietveld en grenst aan de straten Gasthuisstraat en Melseledijk.

De wegomschrijvingen voor de auto zijn zo geschreven dat je het Rietveld Kallo en het Groot Rietveld allebei kan bezoeken zonder je auto te moeten verplaatsen.

• Met de auto vanuit Antwerpen: Neem op de Expresweg richting kust de afslag Industriegebied Zwijndrecht. Aan de verkeerslichten rijd je rechtdoor en je neemt net voor de spoorwegbrug over de Expresweg de straat rechts. Dit is de Kwariksweg, je kan parkeren in de buurt van de olie-opslagtanks. Aan de tanks ligt het kruispunt met de Gasthuisstraat, volg deze straat en een eindje verder vind je een toegangshek tot het Rietveld Kallo.

• Met de auto vanuit Beveren of het Waasland: Rijd naar het centrum van Kallo. Neem de eerste straat op je rechtse kant, er staat een bord “De Perel”. Blijf alsmaar rechtdoor rijden, op je rechtste kant zie je het Rietveld Kallo reeds liggen. Parkeren is mogelijk op de Kwarikweg aan de olie-opslagtanks.

• Met de fiets vanuit Beveren: Rijd richting Kallo centrum. Op je rechtse kant zie je het Rietveld Kallo liggen.

• Met de fiets vanuit Antwerpen: Neem het fietspad naast de Expresweg naar de kust en rijd langs het volledige industriegebied van Zwijndrecht. Je neemt net voor de spoorwegbrug over de Expresweg rechts, dit is de Kwarikweg. Aan het kruispunt met de tanks ligt de Gasthuisstraat, volg deze straat en een eindje verder vind je een toegangshek tot het Rietveld Kallo.

Met het openbaar vervoer: Neem Bus 83 vanaf de carpool Melsele richting Kallo en stap af aan de halte Melseledijk. Het Rietveld ligt meteen in het zicht. Vanaf het station Sint Niklaas neem je bus 82 richting Beveren en stap je op Beveren markt over op bus 83 richting Kallo. Stap af aan de halte Melseledijk en het rietveld ligt meteen in het zicht. Check ook www.delijn.be

Fauna en flora: Zoals de naam het zelf zegt, zal in de toekomst het natuurgebied vol rietkragen groeien.
Momenteel is dit nog niet het geval, het aangeplante riet heeft veel te lijden gehad onder foeragerende ganzen, dus voorlopig is er nog redelijk veel open water. Op sommige plaatsen, zoals o.a. aan de houten pontons zijn de rietkragen echter al mooi opgeschoten.

In de plassen zelf groeien er ook rietkragen, maar dit is riet dat vroeger in de grachten aan de randen van de akker-en weidenpercelen stond en nu terug is uitgegroeid. In de toekomst zullen nieuwe methodes gebruikt worden om de hoeveelheid riet te laten toenemen.

Niettemin vinden al redelijk wat vogels de bescheiden rietkragen aantrekkelijk. Er komt af en toe een bruine kiekendief over de rietkragen foerageren, de kleine karekieten en rietgorzen vinden er ook hun gading en de meerkoeten, knobbelzwanen en eenden kunnen er in schuilen en broeden. Steltlopers als grutto, scholekster en witgat komen in de ondiepe plassen hun kostje bij elkaar scharrelen. Ook kleine en grote zilverreiger laten zich hier regelmatig bewonderen.

Op de zuidelijke bufferdijk is er aanplanting gebeurd van inheemse struiken zoals hazelaar, gelderse roos, spaanse aak etc. Dit moet zijn tijd nog krijgen om uit te groeien, maar eens dit een ondoordringbaar kluwen wordt, zal dit gebiedje interessant worden als broedplaats voor verschillende soorten zangvogels.

Verder zijn er op de bufferdijk drie paddenpoelen aangelegd, speciaal voor de rugstreeppad in het kader van het (in opmaak zijnde) soortenbeschermingsprogramma van de haven van Antwerpen.

Toegankelijkheid: Het is mogelijk om in alle rust volledig rond het gebied te wandelen via niet-geasfalteerde wandelpaden en knuppelpaden. In de broedperiode worden bepaalde delen echter afgesloten. Honden aan de leiband zijn toegelaten. Andere vormen van recreatie zoals zwemmen, fietsen, paardrijden etc zijn niet toegelaten.

Prehistorie: Het Rietveld Kallo is deels aangeduid als compensatiegebied voor de natuurwaarden die verloren zijn gegaan bij de aanleg van de Liefkenshoekspoorwegverbinding door Infrabel. Door deze aanleg gingen er aanzienlijke oppervlaktes (26.9 ha) “riet en open water” (met bijbehorende belangrijke natuurwaarden) verloren in de natuurgebieden De Haasop en Steenlandpolder, vandaar de compensatie.

De rest van de oppervlakte van het Rietveld Kallo is een eerste stap in het creëren van een robuuste natuur zoals voorzien in het Strategisch Plan voor de Haven van Antwerpen. De restfinanciering hiervan gebeurde door de Maatschappij Linkerscheldeoever. Om de natuurdoelstellingen te kunnen behalen in het kader van de Europese Vogelrichtlijn heeft men gekozen om natuur te concentreren in aaneengesloten kerngebieden die min of meer buiten de haven liggen. Doordat de gebieden minder versnipperd zijn, worden allerlei verstorende invloeden kleiner.

Het veilig stellen van deze waardevolle natuur is een belangrijke en noodzakelijke voorwaarde om de haven verder te kunnen ontwikkelen.

Doordat er op het Rietveld Kallo kleigrond ligt, heeft men van de voormalige akkers en weiden enkel de teellaag moeten afgraven, door de kleiige ondergrond worden er door het regenwater spontaan ondiepe en diepere plassen gevormd.

Contactpersoon/ conservator: Karien Tits
Contact ANB voor het melden van overtredeingen, overlast of andere problemen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel. 0492 23 35 53