Naam: Schor Ouden Doel

Ligging: Aan de rivierzijde van de Schelde in de Prosperpolder, de noordelijkste uithoek van het Waasland op de grens met Nederland.

Ten noorden van het gebied ligt het befaamde 'verdronken land van Saeftinghe' en aan de overkant reikt een gelijkaardig schorrenreservaat, het Galgenschoor.

Binnendijks werd Doelpolder-Noord aangelegd en wordt de nieuwe Sigma-dijk rond het toekomstige getijdengebied Posperpolder-Noord gebouwd.

Landschapstype: Het buitendijks gebied tot aan de Schelde is een brakwaterschor. Het gebied staat onder invloed van getijdenwerking en wordt zowel door zout water vanuit de Noordzee als door zoet water vanuit de Schelde overspoeld.

Het slikgedeelte komt tweemaal daags onder water. De hoger gelegen schorren lopen alleen onder bij storm en springtij. Meer weten over brakwaterschorren?

Oppervlakte: 51 ha; 38 ha eigendom van Natuurpunt en 13 ha in huur van Electrabel. Sinds 2005 is ook het ernaastgelegen Paardeschor in beheer bij Natuurpunt (eigenaar is de Vlaamse Overheid), de oppervlakte hiervan is 11,3ha.

Historiek: In 1993 aangekocht door Natuurreservaten vzw. (Nu Natuurpunt vzw). Meer weten over de geschiedenis van het gebied?

Status: 

  • Natuurgebied op het gewestplan
  • Beschermd landschap
  • Ramsargebied (bescherming van internationaal belangrijke waterrijke gebieden, wetlands genoemd)
  • Deel van het Europees Vogelrichtlijngebied 'Schorren en polders van de Beneden Zeeschelde'
  • Opgenomen in het grensoverschrijdend landschap 'Verdronken Land van Saeftinghe-Galgenschoor
  • Beschermd als habitat binnen de Europese Habitatrichtlijn

Waarde: Brakwaterschorren zijn zeer uitzonderlijk en komen in Europa alleen nog voor in de monding van de Elbe en de Westerschelde.

Samen met het verdronken land van Saeftinghe vormt het Schor Ouden Doel zelfs het grootste brakwaterschor van West-Europa (> 3000ha). Het gebied vormt een modderig vogelparadijs en herbergt een zeldzame en typische zoutminnende flora.

Wil je meer weten? Zie vogels, zeehonden en de schorrezijdebij.

meer over Saeftinghe en vogelaantallen

Beheer: Het beheer van het volledige gebied ligt in handen van Natuurpunt v.z.w.
Natuurpunt Waasland werkt concreet mee aan de uitbouw van dit prachtige natuurgebied.

Tot in de jaren 70 werd het schor door runderen begraasd, maar met de dijkverhogingen (SIGMA-Plan) bestond er op de dijk geen uitwijkmogelijkheid meer voor de dieren, zodat ze bij springvloed dreigden te verdrinken.

Riet en andere planten verdrongen vrij snel de typische schorrenplanten. Om de verruiging van het gebied tegen te gaan werd in juni 1999 opnieuw een begrazingsproject opgestart.

Plannen: Begrazing intensiever maken in het zuidelijke deel omdat het ten noorden van het vroegere haventje niet meer mogelijk is.

Toegankelijkheid: Prima te bekijken van op de dijk, om begrijpelijke redenen niet toegankelijk zonder begeleiding.

Voor geleide wandelingen kan je steeds bij de conservator, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bij Natuurpunt Waasland, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., terecht.

Bereikbaarheid: Schor Ouden Doel is praktisch gezien enkel met de fiets of de wagen te bereiken.

Vanuit het gehucht Prosperpolder neem je de Hertog Prosperstraat tot aan het pompgemaal, dan volg je rechts rond de dijk. Verder neem je rechtdoor de kasseien van de Zoetenberm en ook tussen de huizen van Ouden Doel volg je rechtdoor.

Iets voorbij de bocht aan de Scheldedijk kan je je wagen achterlaten en ga te voet of met de fiets de dijk op.

Vanuit Doel rijd je richting kerncentrale. Volg de brede bocht die je oog in oog met de centrale brengt. Bij het eerste rond punt rechtdoor, bij het tweede naar links, net of je door de centrale rijdt...

Over het heuveltje schuin naar links (niet door de poort dus) en na wat bochtenwerk kom je aan de Scheldedijk. Die volg je tot je voor de volgende bocht de dijk op kan. Laat daar je wagen achter en ga te voet of met de fiets de dijk op.

Conservator/ contactpersoon: Kris Peeters tel. 03 252 40 78 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuws: Schor Ouden Doel in beweging!

Vacatures:

  • een broedvogelinventariseerder
  • natuurgidsen