Waasland

 

images/headers/Waasland-1.jpg

In de week 23-27 januari 2023 was er heel wat persaandacht nadat vier actiegroepen Climaxi, Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek (ALR), Red onze kleiputten en Burgerplatform Onze Mobiliteit naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) stapten tegen de milieuvoorwaarden voor het bouwen van de Scheldetunnel voor de Oosterweelverbinding.

 

Pompen, zuiveren versus verdrogen

Hun actie richt zich tegen de op 18 november 2022 door minister van Leefmilieu, Zuhal Demir (N-VA), verleende vergunning die toelaat om het opgepompte grondwater bij de bouw van de Oosterweeltunnel, na grondige zuivering te lozen in de Schelde en in het nabijgelegen natuurreservaat Blokkersdijk.

Volgens Natuurpunt Waasland, officiële beheerder van het reservaat, maakt de vergunning het mogelijk de verdroging van Blokkersdijk te stoppen zonder schade aan de natuur toe te brengen. Enkel zo kan de achteruitgang van de biodiversiteit gemilderd worden. Ondertussen heeft Natuurpunt Waasland een verzoek tot tussenkomst als partij bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen ingediend. Uitspraak ‘in kortgeding’ wordt maandag 06/02/2023 verwacht.

 

Niets geheim, wel vertrouwelijk

Op 22/12/2020 bekwam Natuurpunt Waasland een Samenwerkingsovereenkomst met Lantis, bouwheer van de Oosterweelverbinding, waardoor Blokkersdijk maximaal 100.000 m3 gezuiverd water zal ontvangen. Het gaat om water dat vrijkomt bij de bouw van de Oosterweeltunnel en dat bijna beantwoordt aan de drinkwaternorm.

In één medium werd deze overeenkomst een ‘geheimhoudingsclausule’ toegeschreven. Dat klopt niet. De overeenkomst bevat wel een ‘vertrouwelijkheidsclausule’. En dat is een significant verschil. De ondertekenaars besloten “dat in onderling akkoord extern kan gecommuniceerd worden over inhoudelijke (deel)aspecten van deze overeenkomst.”, wat een gebruikelijke praktijk is met dit soort overeenkomsten.

 

Om elke zweem van ‘geheimdoenerij’ verder te voorkomen, staat de overeenkomst vanaf 01/02/2023 op de website van Natuurpunt Waasland.