Waasland

 

images/headers/Waasland-1.jpg

Jean Maebe (89) is één van de iconen binnen de natuurbeweging die al decennialang vogels observeert in de polders van het Linkerscheldeoevergebied. Jean is een enthousiaste vrijwilliger die zeer regelmatig alle vogels in de omgeving van Doel en Saeftinghe nauwgezet telt en hun aantallen systematisch noteert.

In de voorbije decennia heeft Jean de regio sterk weten veranderen. Hij zag zo hoe de havenontwikkeling steeds verder oprukte naar het noorden, maar ook de recente inrichting van de natuurcompensatiegebieden zoals Doelpolder Noord. Die gebieden volgt hij sinds hun inrichting ook nauwgezet op. 

Recent (22/11/2017) werd daarbij voor de eerste keer sinds het begin van zijn waarnemingen de kaap van de 10.000 waargenomen vogels gerond in de natuurgebieden nabij Prosperdorp. Duizelingwekkende aantallen ganzen (2450 Brandganzen), eenden (2095 Smienten) en andere water- en wadvogels (3300 Kievitten) verbleven in op die dag in het gebied. Reden genoeg dus om daar enige ruchtbaarheid aan te geven.

Johan Baetens, medewerker van Natuurpunt Waasland, verduidelijkt: "In tegenstelling tot wat kwatongen wel eens beweren, illustreren deze aantallen mooi het internationale belang van dergelijke gebieden. Zonder deze gebieden zouden de vogels tijdens de trekperiode een eind verder moeten vliegen om de nodige reserves op te doen. 

Net zoals 123 andere landen heeft België zich immers via de Conventie van Bonn in 1979 ook geëngageerd om het nodige te doen voor migrerende vogels. Met de aanduiding van Europees beschermde vogelrichtlijngebieden werd dit engagement ook geconcretiseerd. Uit de tellingen van Jean blijkt nu duidelijk dat de natuurcompensaties ook voor overwinterende en doortrekkende vogels hun functie weten te vervullen. 

De fauna en flora trekken zich dus heus niets aan van het feit of dat natuurgebied nu is ontstaan met een graafmachine (zogenaamde namaaknatuur) of door een dijkdoorbraak van de Schelde."

 DSC4563