Waasland

 

images/headers/Waasland-1.jpg

Hilde Van Doorselaer, van de Beheercommissie Natuur Linkerscheldeoever, schrijft het volgende interessante stuk:

"Van nature uit houden vogels, naargelang de soort, afstand van verschillende elementen in het landschap. Voor de bouw van hun nest bijvoorbeeld, blijven weidevogels doorgaans 250 meter af van bebouwing.

Ook hoogspanningskabels mijden ze. Tenminste, als ze deze zien. Dat is dikwijls niet zo ’s nachts, bij valavond en mist of wanneer het stormt.

Uit een onderzoek van Natuurpunt blijkt dat jaarlijks minstens 170.000 vogels (of gemiddeld minstens 466 per dag) zich in België te pletter vliegen tegen hoogspanningskabels.

Dat is boven het Rietveld Kallo, waar (zeldzame) vogels als zomertaling, roerdomp, fuut, woudaap … net massaal neerstrijken, zeker niet anders. Integendeel. Onder de slachtoffers betreuren we knobbelzwanen, kleine en grote zilverreiger, zwarte ibis, lepelaar, geoorde fuut …

Tijdens verschillende beheercommissies rees de vraag naar oplossingen: het aanbrengen van bakens (bollen) aan de kabels verhoogt de zichtbaarheid ervan voor de vogels.
Makkelijk gezegd, maar technisch geen koud kunstje. Om de bakens veilig aan te brengen, moeten de leidingen tijdelijk buiten werking gesteld worden.

De noodzaak aan een upgrade van een rij masten vormt voor Elia de perfecte opportuniteit om de dikke hoogspanningskabels boven het Rietveld te voorzien met een primeur in ons land: ‘avispheres’.

Avispheres zijn bollen van 25 cm met één rode kant en één kant die ’s nachts oplicht, zodat ze 24 uur op 24 goed zichtbaar zijn. In totaal komen er, gefaseerd, 60 avispheres over een lengte van 1.8 km.

Boven het rietveld staan twee rijen van masten:
De oostelijke rij krijgt een upgrade van 150kV naar 380kV en wordt daarom over 2 jaar vervangen en meteen bebakend. De exacte timing daarvan ligt nog niet vast: de plaatsing van de noodzakelijke nieuwe pilonen is geen sinecure!

De westelijke bestaat uit twee ‘draadstellen’ op 380kV, links en rechts van de bijhorende masten. Begin maart kreeg één draadstel (het buitenste) al ‘avispheres’ aangemeten.
Het tweede draadstel zou aanvankelijk in april bebakend worden, maar dat is uitgesteld omwille van technische redenen: de kerncentrale van Doel komt versneld met grotere capaciteit terug op het net en dat maakt de werken (de onderbreking van het elektriciteitstransport) hier voorlopig niet mogelijk.

Of: hoe goed nieuws soms komt in beetjes. Wij zijn alvast erg blij met deze eerste stap!"

Marc Bogaerts, conservator van het Steengelaag, legt op TvOost uit dat de sporen sommige bezoekers van het Steengelaag achterlaten, zwerfvuil, sluikstort en vandalisme.
Spijtig dat enkelen het zo voor de rest verpesten.

TVOost Marc Bogaerts Steengelaag

Op 21 december 2019 werden de vleermuizen geteld in de Lauwershoek- en Landmolenschans (op de grens tussen Kruibeke en Temse). In de Landmolenschans vonden we 10 dieren wat een gemiddeld resultaat is. Terwijl we in de Lauwershoekschans 21 dieren vonden wat een nieuw record is door de gestegen aantallen baardvleermuizen.

We vonden er ook voor de 3e jaar op rij één Franjestaart, een soort die in het waasland toch eerder zelden overwinterd en als zomerhabitat grote oudere bossen nodig heeft. De laatste jaren duikt de soort echter in verschillende nieuwe overwinteringsplaatsen op in het Waasland.

 

De forten van Kruibeke en Zwijndrecht werden geteld op 13 januari. In Kruibeke vonden we 34 dieren wat een goed resultaat is. We vonden één Laatvlieger, een algemene soort in de zomer die we in de winter zelden vinden maar die een regelmatige gast is in dit fort. In Zwijndrecht wisten we 22 dieren te vinden wat voor dit fort een record is maar het is nog maar de 5e telling daar. We vonden hier voor het eerst één Franjestaart en ook één Laatvlieger. 

 
 

Baardvleermuis    

Watervleermuis  

Franjestaart  

Myotis species  

Gewone grootoorvleermuis  

Gewone dwergvleermuis  

Laatvlieger  

Landmolenschans   

          6

         2

 

         1

 

               1

 

Lauwershoekschans

          9

         3

        1

         1

                   1

               6

 

  Fort van Kruibeke

         23

         8

 

         1

 

               1

       1

  Fort van Zwijndrecht   

         11

         7

        1

   

               2

       1


Arno Thomaes