Geleide wandelingen in de Polders van Kruibeke

Barbiergidsen: 5/4, 3/5, 14/6 telkens om 14u.

Gratis polderwandelingen aangeboden door De Vlaamse Waterweg en begeleid door de Barbiergidsen.

Zondag 05 april 14u.: Wis- en waarachtig
Zondag 03 mei 14u.: Polderfloraliën
Zondag 14 juni 14u.: Parels aan de Rupelmondse kreek

Data: 5 januari, 14u ‘Mythen en sagen in de polder’ en 2 februari, 10 u ‘Gevleugelde grazers’
Info: www.barbiergidsen.be