Het laatste weekend van oktober was jarenlang een vaste afspraak in de agenda van vele vrijwilligers. Sommige jaren dienden ze zich wel met meer dan 100 aan op de ‘werkdagen’ van Blokkersdijk, meestal een driedaagse. Om de kwetsbare rietkraag te verjongen, werd toen een perceel riet gemaaid met de maaibalk. Daarna werd het riet met mankracht en draagberries afgevoerd naar het hoger gelegen terrein.

De perikelen met de plannen voor de Oosterweelverbinding zorgden ervoor dat dit beheerwerk tussen 2000 en 2006 stil lag. Vanaf 2007 werd het beheer hervat en werd jaarlijks op voorhand een perceel gemaaid door Natuur- en Landschapszorg vzw, waarna tijdens het werkweekend door vrijwilligers het riet werd afgevoerd.
Het bijeenharken van het riet en het met draagberries afvoeren was hard labeur, vooral bij hoge waterstand, wanneer het terrein er zeer nat bijlag.

Toen we boer Frans uit Melsele met paarden en kar konden inschakelen, ging het al heel wat vlotter, maar dat kon enkel bij droge omstandigheden en die zijn zeldzaam in Vlaanderen. Zo gingen we op zoek naar andere praktischere methodes. Het jaar 2012 was dan ook de laatste keer dat we de werkdagen organiseerden. We schakelden over op een volledig machinale methode.

In 2013 werd, ter voorbereiding van de werken aan het lepelaarseiland, een perceel gemaaid door Natuur- en Landschapszorg vzw met een ‘Softrack’. Dit eerste experiment had niet het gewenste resultaat, omdat de machine niet echt geschikt was voor de specifieke omstandigheden. In 2014 werd een nieuw perceel gemaaid door de firma Van Stipdonk Landschapsinrichting uit Geldrop in Nederland met een Wetlandtrack generatie 1.

Deze machine is zeer geschikt om op natte bodems te werken. Ze maait het riet en deponeert het tegelijkertijd in de laadbak die geledigd wordt op het hoger gelegen deel. Het resultaat was al heel wat beter, maar toch nog voor verbetering vatbaar. Dit jaar werd door dezelfde firma zowel een perceel riet aan de westkant alsook een verruigd rietperceel aan de oostkant gemaaid. De maaisnelheid werd nu iets aangepast met goed resultaat als gevolg. Op langere termijn zal het resultaat geëvalueerd worden.

 

Wetlandtrack blokkersdijk
Geen handwerk meer op Blokkersdijk. De Wetlandtracker klaart de klus!