Natuurpunt Waasland vindt het maatschappelijk niet te verantwoorden om het gehucht Ouden Doel te laten verdwijnen en vraagt het behoud van de woonnucleus Ouden Doel. Lees in dit document de opmerkingen van het  voormalige Natuurpunt-WAL op Stedenbouwkundige Vergunningsaanvraag voor Doelpolder-Midden.