Lepelaars en het natuurgebied Blokkersdijk op de Antwerpse Linkeroever zijn altijd een goed huwelijk geweest. Al is dat steeds maar voor een vijftal maanden per jaar (juni tot oktober, of iets vroeger of later).

Het gaat steeds over doortrekkers op weg naar het zuiden.

In de beginperiode verliep de kennismaking schuchter. In 1974 was er één waarneming op 1 mei, en in 1975 pleisterde één ex. van 28 augustus tot 6 september.

Daarna werd pas opnieuw  toenadering gezocht in 1978 met twee ex. van 13 tot 28 augustus. De daarop volgende 25 jaar evolueerde het tot een vaste relatie met in 1999 reeds een recordaantal van vijftig exemplaren.

De soort deed het ook in het algemeen goed en in 2003 broedde de lepelaar voor het eerst in de Verrebroekse Plassen.

Maar zoals in elk huwelijk waren er ook al eens dipjes, zoals in 2008 en 2014 toen er respectievelijk slechts maximaal 15 en 12 exemplaren op Blokkersdijk werden geteld.

Maar doorgaans nam het aantal op Blokkersdijk steeds toe en werden ook regelmatig records gebroken zoals in 2012 (82 exemplaren), in 2017 (93 exemplaren).

In 2019 kwamen reeds vanaf half mei sporadisch enkele vogels pleisteren en vanaf 10 juni tot 15 oktober was de soort constant aanwezig.

Tussen 12 en 17 september werden regelmatig rond de 100 exexplaren geteld, met op 14 september het recordaantal van 117 exemplaren. Na 15 oktober pleisterde nog een laatste exemplaar op 20 oktober.

Willy Verschueren