Michel Van Malderen deed onderzoek naar de soorten loopkevers die voorkomen op Blokkersdijk.
In totaal zijn er 26 soorten verzameld waarvan er zeven te boek staan als zeldzaam op de rode lijst van Vlaanderen.
De meeste soorten die zijn verzameld hebben de voorkeur voor een droog biotoop.
Dus zijn er nog heel wat te vinden in de vochtige biotopen.

Michel bezorgde ons een tabel met de soorten loopkevers die voorkomen op Blokkersdijk; deze kan je hier raadplegen.
Als je eens wil zie hoe deze kevers er uit zien , is de volgende site aan te raden http://www.eurocarabidae.de/eu/