Het natuurreservaat Blokkersdijk op de Antwerpse Linkeroever ontving dit jaar weer een aantal ‘VIP-gasten’. Lepelaars, kleine zwanen, parelduiker, rosse franjepoot en ander fraai gevogelte vonden er voedsel en rust.

Franse lepelaar BlokkersdijkDat de lepelaar (zie foto) het goed doet, is algemeen bekend.

Blokkersdijk is tijdens de najaarstrek, van half juni tot half oktober, één van belangrijke haltegebieden in ons land.

Meestal worden in augustus en september de hoogste aantallen gezien.

Dit jaar werd op 22 september met 90 ex. het tweede hoogste aantal ooit bereikt.

Het record is nog steeds 92 ex. op 25 augustus 2017. Lepelaars worden in verschillende landen van gecodeerde ringen of kleurringen voorzien. In Nederland gebeurt dit door de Werkgroep Lepelaar. Meer informatie vind je op www.werkgroeplepelaar.nl.

Op Blokkersdijk waren dit jaar de twee oudste geringde exemplaren als nestjong geringd in 2007, en dit resp. op Schiermonnikoog en het Markiezaat (Bergen op Zoom).

De ‘Markiezaatvogel’ is sinds 2015 een vaste bezoeker van Blokkersdijk. Dit jaar waren ook twee Franse vogels aanwezig die als nestjong in de Camargue werden geringd (zie foto).

Blokkersdijk is ook regelmatig het overwinteringsgebied voor kleine zwanen (zie foto).
Zij broeden in Siberië. Op 23 oktober kwamen 8 adulte vogels aan na een tocht van minstens 2.600 km.

Het aantal liep op tot 12 ex. waaronder een koppel met 3 jongen. Dikwijls moeten ze na enige tijd Blokkersdijk verlaten omdat door het hoge waterpeil in de winter het voedsel (wortels van waterplanten) niet meer bereikbaar is.

Dit jaar staat het peil echter uitzonderlijk laag, dus hopen we dat ze heel de winter blijven.

Kleine zwaan uit SiberiEr was dit jaar veel jonge vis, dus ook veel viseters.

Zo profiteerden als maxima op 21 juli en van 29 september tot 2 oktober resp. 85 futen en 318 aalscholvers van een rijke vistafel.

Op 7 oktober waren er 47 grote zilverreigers.

Blokkersdijk blijft een belangrijk ruigebied met dit jaar zo´n 2.000 watervogels in juli: 593 krakeenden op 16 juni, 609 tafeleenden op 18 augustus en 856 meerkoeten op 22 juli.

Zeldzamere bezoekers waren een ijseend van 11 januari tot 8 februari, een pleisterende ooievaar op 7 oktober, 2 krombekstrandlopers van 4 tot 11 september, 2 noordse sterns op 25 en 26 april, 1 mannetje grauwe klauwier op 8 mei en een ruigpootbuizerd op 1 december, waarvan we hopen dat hij hier de winter doorbrengt.

Interessant was een adulte parelduiker van 22 tot 24 november. Dit was de vierde waarneming voor Blokkersdijk. De vorige waarnemingen dateren uit 1978, 1983 en 1987.

In 2005 was er nog een onzekere waarneming van een overvliegend ex. Deze sporadische bezoeker zal je eerder aan onze kust treffen. Tussen november en mei kan je deze prachtvogels in onze contreien zien.

De rest van het jaar vertoeven ze in Noord-Europa. Je zal ze hier dus meestal in winterkleed zien: donkerbruine bovendelen, effen witte onderdelen en witte wangen.

Voor het mooiere zomerkleed moet je naar Scandinavië of Rusland. Daar broeden ze op meren zonder getijden.

Parelduikers maken geen nest maar leggen een tweetal eieren op waterplanten of gewoon op de grond. Het zijn echte zwemspecialisten: ze duiken achter vis, tot 60m diep en kunnen tot 200m onder water afleggen.

Hun leefgebied gaat achteruit door verzuring en vervuiling van het water. Ook verstoring door recreatie en windmolenparken in de broedgebieden zorgen voor een populatieafname.

Een rosse franjepoot pleisterde van 8 tot 11 juli. Dit is pas de tweede waarneming voor Blokkersdijk. De vorige dateert al van 11 november 1989! Deze waadvogel broedt in IJsland en was op doortrek om op zee te overwinteren voor de kusten van Zuid-- en West-Afrika.

(tekst en foto’s: Willy Verschueren, conservator Blokkersdijk)