2018 Boomplantactie Natuurpunt WaaslandNatuurpunt Waasland organiseert jaarlijks een boomplantactie in november. We hebben een ruim assortiment aan scherpe prijzen.

Er is voor elk wat wils: hagen, struiken, bosgoed, maar ook bessenstruiken en fruitbomen in halfstam en hoogstam.

De hagen, de struiken en het bosgoed zijn streekeigen en gedijen hier goed. Ze verhogen de biodiversiteit in de tuin. Ze geven dus meer kansen aan vogels, vlinders en bijen. De aangeboden fruitbomen en bessenstruiken garanderen bovendien een jaarlijkse oogst.

We bieden bij onze boomplantactie het inheems plantgoed zoveel als mogelijk aan met het 'Plant van Hier'-label (voor zover beschikbaar in de kwekerij). Dit wil zeggen dat het planten betreft die nakomelingen zijn van bomen of struiken die al vele generaties in onze streek groeien en daardoor zeer goed aangepast zijn aan de bodem en de leefomstandigheden in onze streken.

Dit in tegenstelling tot ander plantgoed dat doorgaans opgekweekt wordt uit zaden die in andere landen geoogst werden.

Het Plant van Hier-label is een initiatief van de regionale landschappen, die ook instaan voor de opvolging en controle. De voordelen van het gebruik van 'Plant van Hier'-plantgoed liggen o.a. in het beter aangepast zijn aan de lokale omstandigheden, en ook onze fauna en flora is ook beter aangepast aan de groei- en bloeicyclus van deze planten. 

Het is bovendien een korte-keten product dat de lokale werkgelegenheid en de inzet van sociale economie bevordert. Indien gewenst kan een bewijs dat het 'Plant van Hier'-plantgoed betreft via mail bezorgd worden (bv. in het kader van gesubsidieerde aanplantingen).

In een grote tuin geven hagen, een houtkant of een bomenrij structuur aan de omgeving en aan ons verstedelijkte landschap. Ze zorgen voor verkoeling in de zomer en voor beschutting tegen harde wind.

Een tuin met veel streekeigen groen is bovendien een gedekte tafel voor tal van organismen. Een keten van “natuurlijke” tuinen kan zo dienen als ‘verbindingsweg' tussen natuurgebieden. De boomplantactie wordt gedragen door vrijwilligers en de opbrengst van de verkoop gaat volledig naar de verwerving van waardevol natuurgebied in het Waasland en de Antwerpse Linkeroever.

Naargelang de plaats waar u woont kunt u plantgoed bestellen op een van onderstaande adressen. De prijzen zijn dezelfde en Natuurpuntleden krijgen nog eens 5% extra korting.