Natuurpunt Waasland hanteert een ethische code. Want we streven ernaar onze maatschappelijke rol op een 'propere' wijze te spelen. In dit document staan de principes van onze ethische code opgesomd.