Natuurpunt Waasland Kern Linkeroever maakte zich vanaf halverwege 2013 grote zorgen over de negatieve invloed op de natuurgebieden Het Rot en Blokkersdijk door
mega-muziekevenementen op de Middenvijver.

Onze argumenten om het Summerfestival (later Elrow Antwerp) en Laundry Day tegen te houden, werden door de overheid niet weerhouden. Toch bekwamen we in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) milderende maatregelen die opgelegd werden aan de organisator Docking Station.

Tussen 2014 en 2017 vonden het studiebureau Mieco-Effect, het ANB noch Natuurpunt Waasland aantoonbare negatieve invloed van de mega-festivals op de beschermde natuurgebieden.

We stelden wel vast dat de volledige ontoegankelijkheid van het natuurgebied Het Rot voor personen tijdens de festivals ‘rust’ bracht voor kwetsbare vogelsoorten en zoogdieren.

Hiermee werd nogmaals aangetoond dat het stoppen van ‘de uitwassen van de recreatie’ (loslopende en zwemmende honden in natuurgebied, homoprostitutie, wandelaars die de niet-toegankelijke delen doorkruisen) onmiddellijk positief effect heeft op het natuurgebied.

Ook tijdens Elrow Antwerp 2018 en Laundry Day 2018 volgde Natuurpunt Waasland Kern Linkeroever de opgelegde milderende maatregelen op de voet op. Ook nu konden we geen negatieve invloed op de natuur aantonen. Er liggen echter wel werkpunten op de plank voor de organisator. Binnenkort leggen we onze verslag daarover voor aan de organisator en het ANB. Daarna lees je in Groenlink een korte samenvatting van onze vaststellingen.

(tekst en foto: Jef Van De Wiele)

 

Natuurpunt vzw heeft gronden en vijvers verworven in de Vuurkouter te Steendorp (Temse). Goed voor 20.755 m² oude kleiputten. Steendorp heeft een geschiedenis van steenbakken, kleiputten, droogloodsen en intensieve handenarbeid door mannen, vrouwen en kinderen in de kleinijverheid. In 1571 waren er reeds 8 gelagen (kleiontginning) op deze plaats.

De Vuurkouter, gelegen achter de Lepelstraat in Steendorp is een geheel van gronden en oude kleiputten die vol water staan. Door allerlei afvoerperikelen staat er heel veel water in de enorme vijver. Daardoor is deze plaats al meerdere keren in het nieuws gekomen. Soms stroomt het water de straat over en moet het overgepompt worden naar de dichtbijgelegen Schelde. 

De andere kant van de medaille is veel mooier. Door die enorme hoeveelheid water en die diepe kleiputten is er een zeer mooi natuurbiotoop ontstaan. Watervogels, aalscholvers, ijsvogels, vissen en amfibieën vinden hier een paradijs. In de lente bloeit er de slanke sleutelbloem.
Vuurkouter 20180908 kaart NineVanHoyweghen


Aankopen om natuur te vrijwaren van toekomstige verkavelingen

Om deze aankoop te kunnen realiseren, hebben wij centjes nodig. Mogen wij rekenen op je milde financiële steun? De plaatselijke vereniging Natuurpunt Waasland Kern Scousele zal proberen om deze financiering rond te krijgen. Steun ons!

Stort jouw gift op rekening BE56 2930 2120 7588 met vermelding ‘Gift Natuurpunt - project OVL-3691-6704 Vuurkouter’. Je krijgt een fiscaal attest voor een gift vanaf 40 euro. Dankzij de belastingvermindering van 45% die je kan realiseren, kost je bijdrage uiteindelijk ongeveer de helft (volgens de voorwaarden in artikel 145/33 WIB 92). Er kan max 10% van het netto-inkomen worden afgetrokken. Met dank voor je steun!

(tekst: Nine Van Hoyweghen, coördinator Natuurpunt Waasland Kern Scousele tel. 0473 72 66 15 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

Leven er dassen in onze regio? Tot voor kort was het antwoord “nee”. De vaste populaties van dit roofdier zijn immers al lang uit onze regio verdwenen. Onze laatste populaties bevonden zich bv. in het krekengebied in Assenede (1935-75) en in Zeeuws-Vlaanderen. In Antwerpen waren er populaties in de regio Turnhout die het tot de jaren ’60 uithielden. Maar er is de laatste jaren vanuit permanente dassenpopulaties in Noord-Frankrijk, Wallonië, Haspengouw, Voeren en het Leuvense Meerdaalwoud herkolonisatie op gang gekomen. De das behoort tot de biologische orde van de roofdieren maar dat is ‘misplaatst’ voor een dier dat zich voedt met regenwormen, kevers en plantaardig voedsel.

Dode dasMet enige regelmaat worden er overal in Vlaanderen doodgereden dassen gevonden. Dit zijn zogenaamde ‘zwervers’. Jonge dassen die op zoek gaan naar een eigen territorium, maar in ongeschikt gebied terechtkomen zonder soortgenoten.

Deze dieren gaan vervolgens dagenlang trekken. Vaak lopen ze steeds in dezelfde richting langs moeilijke barrières zoals kanalen en autostrades.

Dassen die uit Noord-Frankrijk of Wallonië noordwaarts trekken, komen uiteindelijk ergens in het drukke Vlaanderen terecht en eindigen steevast als verkeersslachtoffer, vaak op een kruising van wegen.

In Loppem (omgeving Brugge) werden zelfs 3 dassen (1967, 1982, 1995) op hetzelfde stuk autosnelweg doodgereden zonder dat er ook maar een dassenburcht in de buurt is.

Er doen al lang verhalen de ronde van dassenaanwezigheid in het Waasland (o.a. in Waasmunster), maar de verhalen zijn vaak moeilijk te concretiseren en te verifiëren. Laten we de ons bekende waarnemingen van dassen in onze regio even oplijsten:

• 28 maart 2008. Op de Verbindingsweg E17-E34 te Antwerpen Linkeroever wordt een dode das aangetroffen. Uit de autopsie door het Instituut voor Natuur- en Bos Onderzoek (INBO) bleek dat het dier door toedoen van de mens op zijn eindbestemming geraakte. Expert Koen Van Den Berge: “Kop volledig verbrijzeld, ruggengraat op twee plaatsen gebroken, beide achterpoten en bekken meervoudig gebroken. In die toestand kan dit beest geen millimeter verkropen zijn na de aanrijding”.

Het dier heeft dus een stevige aanrijding gehad, is vervolgens meegenomen en werd uiteindelijk op Linkeroever gedumpt. Waarom hij is meegenomen en over welke afstand hij is getransporteerd blijft een vraagteken. Schedelverzamelaars, truckchauffeurs met schrik voor een boete, … aan speculaties geen gebrek…

• 23 augustus 2013. Men vindt een dode das (een oud wijfje) op de pechstrook van de E17 in Sint-Niklaas.

• Begin 2014. Volgens lokale bronnen werd er op de pechstrook van de E17 in Sint-Niklaas (vlakbij de vondst van 23/08/2013) een dode das opgemerkt.

• 9 juli 2016. Verschillende waarnemers meldden een dode das in Lokeren. Het betrof een jong van om en bij de vijf maanden. Op die leeftijd lopen de jongen nog rond in het ouderlijke territorium. Enkel zware verstoring van een burchtsite en/of de dood van de moeder kunnen er toe leiden dat een dergelijk jong al aan het zwerven slaat en dus van veel verder kan komen. Deze vondst kan dus wijzen op lokale voortplanting en in dat geval moet er zich in principe in een straal van enkele kilometers daarrond een dassenburcht bevinden.

• 11 juli 2016. Er werd een dode das gefilmd langs de middenberm op de E17 in Beveren. Gezien de locatie kon deze das niet ingezameld worden. Het is niet de eerste keer dat een das werd gevonden langs de E17 in het Waasland.

• 9 maart 2017. Een natuurfotograaf zag een dode das op de E17 ter hoogte van Heusden. Medewerkers van het INBO haastten zich ter plaatste maar de das was al verdwenen. Vorig jaar was er op de E40 in het Brugse ook al een dassenkadaver dat op de dag van de vondst al spoorloos verdween…

• April 2017. Een kleine, vermoedelijk tijdelijke dassenburcht werd gevonden in de onmiddellijke buurt van het verkeersslachtoffer dat op 11 juli 2016 werd gevonden in Beveren.

Wie aanwijzingen heeft over de aanwezigheid van dassen (of andere kleine zoogdieren zoals marters) mag die signaleren aan onze medewerker Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

(tekst: Jef Van De Wiele met als bron Archief Natuurpunt Waasland, INBO Marternieuws 22/ 2017 - foto: Berlinda De Cleene / met speciale dank aan Arno Thomaes (INBO))