De Barbierbeek ontspringt in Sint-Niklaas en mondt uit in de Schelde. Ze passeert via de Kruibeekse kreek en zorgt voor de afwatering van de hoger gelegen gebieden.

Om overstromingen te vermijden werd de Barierbeek in een nieuwe bedding gelegd. Deze doorkruist de Kruibeekse polder, waar het water door buizen door de ringdijk richting de uitwateringssluis naar de Schelde stroomt.