Er zijn vele mogelijkheden voor bedrijven om iets te realiseren in het kader van het project 'de Antwerpse haven natuurlijker' en een bijdrage te leveren aan de natuur in en omheen het havengebied. Natuurpunt Waasland hoopt met verschillende bedrijven nieuwe projecten te kunnen uitwerken.

Wil je meer informatie omtrent deze samenwerking met Natuurpunt Waasland, contacteer dan Johan Baetens: Tel.: 03 722 15 37 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Schrik voor natuur is in ieder geval niet meer nodig: “Bedrijven hebben geen schrik meer voor natuur”. Hieronder enkele voorbeelden van realisaties van ecologische inrichtingen op bedrijventerreinen.

 

Saint-Gobain, St-Jansweg Kallo
De site van Saint-Gobain aan de St-Jansweg ligt in de onmiddellijke nabijheid van het netwerk van Ecologische Infrastructuur. Het bedrijf beschikte over een wadi waarmee het water van de parking werd opgevangen en geïnfiltreerd in de bodem. Op zich zorgde deze wadi al voor een aanzienlijke aanwinst voor de natuur met een mooie overgang tussen natte en droge vegetaties.

Aangezien de zone voor het bedrijf verder geen functie meer had (en dit ook in de toekomst zo blijft), werd aan Natuurpunt gevraagd om er een ecologische inrichting voor uit de werken. Daarbij werd een deel van de wadi heringericht en een aanpalende zone (in eigendom van de Maatschappij Linkerscheldeoever) mee ingeschakeld om zo een uitbreiding van de wadi te realiseren. Er werden bomen en struiken aangeplant en een bijenkast en valkenkast geplaatst.

 

Lanxess, Ketenislaan Beveren
Al vele jaren wordt de onderzijde van enkele silo’s op het bedrijf gebruikt als nestplaats voor huiszwaluwen. Aangezien de nesten er regelmatig tijdens het broedseizoen bleken af te vallen, werd met het bedrijf contact opgenomen. In 2014 werden er daarom kunstnesten opgehangen naast de bestaande broedlocaties.

Bij controle in 2015 bleken er opnieuw 6 natuurlijke nesten te zijn gemaakt, maar werd (op 1 twijfelgeval na) schijnbaar nog geen gebruik gemaakt van de kunstnesten. Opvolging de komende jaren zal moeten uitwijzen of de huiszwaluwen de nesten weten te appreciëren.

Ook blijkt er jaarlijks een kolonie boerenzwaluw op het bedrijf te broeden. In tegenstelling tot de huiszwaluw, broedt deze zwaluwsoort binnen in de gebouwen zelf, normaal gesproken in boerenstallen e.d. Op het bedrijf broedt deze soort echter in een opslagplaats die met een rolpoort kan worden afgesloten.

De arbeiders van het bedrijf zijn zich terdege van bewust van de aanwezigheid van de diertjes en doen dan ook jaarlijks het nodige om ze te accomoderen. Bij hun terugkomst uit Afrika, aan het begin van het broedseizoen, is het vaak nog behoorlijk fris. De arbeiders laten de poort echter graag open om het gekwetter van de zwaluwen te verwelkomen.

Tegen half maart trekken ze dan ook een dikkere trui aan wanneer ze naar het werk gaan, want de poort zal immers open staan. ’s Avonds gaat de poort pas dicht wanneer alle diertjes zijn binnengevlogen. ’s Morgens, voor het krieken van de dag gaat de poort open zodat ze naar wens de opslagplaats kunnen verlaten. En dat alles wordt met veel graagte gedaan! Een hartverwarmend verhaal!

 

Lanxess Rubber, Canadastraat Zwijndrecht
Op de grens tussen het bedrijf en Blokkersdijk ligt regelmatig een zandstock. Oeverzwaluwen weten deze al vele jaren te appreciëren. Het bedrijf is ondertussen goed op de hoogte van de waarde van deze zandhopen voor de oeverzwaluw.

Jaarlijks worden dan ook voor het begin van het broedseizoen de nodige afspraken gemaakt om de dieren indien mogelijk ongestoord te laten broeden. Indien er toch dient gebruik te worden gemaakt van de zandstocks tijdens het broedseizoen worden de wanden afgeschuind zodat ze niet meer aantrekkelijk zijn om in te komen broeden.

 

ISEC, Keetberglaan Beveren
Ten zuiden van het bedrijf ligt een berm/leidingstrook die onderdeel uitmaakt van het netwerk van Ecologische Infrastructuur. Eind 2014 kampte het bedrijf echter met een acuut gebrek aan parkeerruimte en kwam dan ook de vraag of een deel van de berm mocht worden ingenomen als parkeerstrook.

Aangezien de berm een belangrijke corridor vormt voor het Bruin blauwtje diende echter bijkomende maatregelen te worden genomen om de geleidende functie voor deze dagvlinder te kunnen blijven garanderen. Door bijkomende aanplantingen op het bedrijfsterrein en in de berm zelf kon op die manier de corridorfunctie van de berm aanzienlijk worden verbeterd. Een win-win dus!